Co, gdzie, kiedy

Poniedziałek

16:00-19:00 ¦ GRUPA EDUKACYJNA „Szansa” dla niesłyszących i słabo słyszących, z problemami uzależnień, współuzależnienia i DDA [drugi i czwarty poniedziałek miesiąca] ¦ Natalia Kasprowicz, Marlena Pelczar, Elżbieta Gorgoń

18:00-20:00 ¦ GRUPA ANONIMOWYCH HAZARDZISTÓW „Feniks”

19:00-20:00 ¦ PSYCHOLOŻKA, TERAPEUTKA UZALEŻNIEŃ I TŁUMACZKA JĘZYKA MIGOWEGO — porady i konsultacje dla niesłyszących, słabo słyszących i ich rodzin [drugi i czwarty poniedziałek miesiąca] ¦ Natalia Kasprowicz, Marlena Pelczar, Elżbieta Gorgoń

20:00-21:30 ¦ GRUPA WSPARCIA dla DDA i DDD


Wtorek

16:30-19:30 ¦ PSYCHOLOŻKA — porady i konsultacje indywidualne ¦ Ewa Pyda-Marek

18:30-21:00 ¦ GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW „Quo vadis”


Środa

16:00-19:00 ¦ PSYCHOLOŻKA — porady i konsultacje indywidualne ¦ Ewa Pyda-Marek

16:30-17:30 ¦ PSYCHOTERAPEUTKA — porady i konsultacje indywidualne dla DDA i DDD ¦ Lidia Nowak

17:30-21:00 ¦ GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO dla DDA i DDD 30+ [dla osób powyżej 30. roku życia] ¦ Lidia Nowak


Czwartek

16:00-17:00 ¦ PSYCHOTERAPEUTKA — porady i konsultacje indywidualne dla DDA i DDD ¦ Lidia Nowak

16:30-19:30 ¦ PSYCHOLOŻKA — porady i konsultacje indywidualne ¦ Ewa Pyda-Marek

17:00-20:30 ¦ GRUPA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO dla DDA i DDD -30 [dla osób do 30. roku życia] ¦ Lidia Nowak

18:00-21:00 ¦ Dyskusyjny Klub Filmowy [4. czwartek miesiąca]


Piątek

17:00-21:00 ¦ GRUPA POZNAWCZO-ROZWOJOWA dla osób z rodzin alkoholowych i dysfunkcjonalnych [pierwszy i trzeci piątek miesiąca] ¦ Lidia Nowak

17:00-21:00 ¦ GRUPA PSYCHOEDUKACYJNA dla młodych [do 35. roku życia], pijących szkodliwie i ryzykownie, nadużywających alkoholu i innych środków psychoaktywnych [drugi piątek miesiąca] ¦ Lidia Nowak

18:30-20:30 ¦ RADCA PRAWNY — porady i konsultacje indywidualne ¦ Maciej Szklarz


Sobota

9:00-11:00 ¦ GRUPA ANONIMOWYCH JEDZENIOHOLIKÓW „Nadzieja”

16:00-18:00 ¦ GRUPA ANONIMOWYCH NARKOMANÓW „Wdzięczność”


Niedziela

17:30-19:30 ¦ GRUPA ANONIMOWYCH ALKOHOLICZEK „Kobieca” [tylko dla kobiet]