odNowa proponuje

BEZPIECZNE MIEJSCE ¦ dla uzależnionych i ich bliskich; dla każdego, kto chce żyć na trzeźwo i szuka wsparcia dla takiej zmiany

 

Profesjonalne porady i konsultacje

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE ¦ psycholog, terapeuta uzależnień i współuzależnienia

KONSULTACJE PRAWNE ¦ radca prawny

KONSULTACJE SOCJALNE ¦ doradca socjalny

 

Wsparcie

GRUPY WSPARCIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ¦ Anonimowi Alkoholicy, grupa kobieca AA, Dorosłe Dzieci Alkoholików DDA i Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcjonalnych DDD, Anonimowi Narkomani, Anonimowi Jedzenioholicy, Anonimowi Hazardziści, grupa dla niesłyszących i słabo słyszących z uzależnieniami, grupy wsparcia psychologicznego dla uzależnionych i współuzależnionych

BANK INFORMACJI ¦ praca, mieszkanie

 

Integracja

IMPREZY PLENEROWE, WYCIECZKI, ZABAWY TANECZNE

IMPREZY RODZINNE ¦ wyjazdy, zabawy, spotkania, warsztaty

KAWIARNIA KLUBOWA

 

Warsztaty i szkolenia

PSYCHOLOGICZNE I TERAPEUTYCZNE ¦ w tym warsztaty integracyjno-rozwojowe i arteterapeutyczne dla dzieci

ARTYSTYCZNE I PRAKTYCZNE

 

Edukacja

BIBLIOTEKA ¦ wypożyczalnia i czytelnia

KINO KLUBOWE ¦ dyskusyjny klub filmowy o tematyce związanej z chorobą alkoholową, rozwojem osobistym i problemami rodzinnymi

 

Kultura

SPOTKANIA Z ARTYSTAMI ¦ ze środowiska trzeźwościowego

WSPÓLNE WYJŚCIA DO INSTYTUCJI KULTURY ¦ muzea, kino, teatr, koncerty

WYSTAWY I PREZENTACJE ¦ twórczość klubowiczów

 

Kontakt ze społecznością lokalną

INFORMACJA ELEKTRONICZNA ¦ internetowa witryna odNowy, konto Facebook, serwisy SMS i e-mail

INFORMACJA ¦ telefoniczna, wizualna, drukowana

 

 [Projekt współfinansowany ze środków Gminy Wrocław]