odNowa proponuje

BEZPIECZNE MIEJSCE ¦ dla uzależnionych i ich bliskich; dla każdego, kto chce żyć na trzeźwo i szuka wsparcia dla takiej zmiany


Profesjonalne porady i konsultacje

 • KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE ¦ psycholog, terapeuta uzależnień i współuzależnienia
 • KONSULTACJE PRAWNE ¦ radca prawny
 • KONSULTACJE SOCJALNE ¦ doradca socjalny

Wsparcie

 • GRUPY WSPARCIA I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ ¦ Anonimowi Alkoholicy, grupa kobieca AA, Dorosłe Dzieci Alkoholików DDA i Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcjonalnych DDD, Anonimowi Narkomani, Anonimowi Jedzenioholicy, Anonimowi Hazardziści, grupy wsparcia psychologicznego dla uzależnionych i współuzależnionych
 • BANK INFORMACJI ¦ praca, mieszkanie

Integracja

 • IMPREZY PLENEROWE, WYCIECZKI, ZABAWY TANECZNE
 • IMPREZY RODZINNE ¦ wyjazdy, zabawy, spotkania, warsztaty
 • KAWIARNIA KLUBOWA ¦ z dostępem do Internetu

Warsztaty i szkolenia

 • PSYCHOLOGICZNE I TERAPEUTYCZNE ¦ w tym warsztaty integracyjno-rozwojowe i arteterapeutyczne dla dzieci
 • ARTYSTYCZNE I PRAKTYCZNE

Edukacja

 • BIBLIOTEKA ¦ wypożyczalnia i czytelnia
 • KINO KLUBOWE ¦ dyskusyjny klub filmowy o tematyce związanej z uzależnieniami, rozwojem osobistym i problemami rodzinnymi

Kultura

 • SPOTKANIA Z ARTYSTAMI ¦ ze środowiska trzeźwościowego
 • WSPÓLNE WYJŚCIA DO INSTYTUCJI KULTURY ¦ muzea, kino, teatr, koncerty
 • WYSTAWY I PREZENTACJE ¦ twórczość klubowiczów

Kontakty środowiskowe

 • INFORMACJA ELEKTRONICZNA ¦ internetowa witryna odNowy, konto Facebook, serwisy SMS i e-mail
 • INFORMACJA ¦ telefoniczna, wizualna, drukowana