AA tylko dla kobiet

W każdą niedzielę w odNowie spotyka się grupa AA przeznaczona wyłącznie dla kobiet

Wszystkie spotkania to mityngi zamknięte – mogą brać w nich udział tylko kobiety identyfikujące się jako uzależnione od alkoholu i zobowiązane do zachowania pełnej anonimowości wszystkich uczestniczek.

Grupa pracuje na podstawie programu 12 Kroków Anonimowych Alkoholików.

Celem grupy jest stworzenie miejsca, w którym uzależnione kobiety mogłyby zdrowieć i dzielić się swymi doświadczeniami z tymi, które mają podobne problemy i rozumieją uwikłania kobiecego alkoholizmu.

Czy może być bezpieczniej?

Niedziela, 17:30-19:30

Możesz również polubić…