Polityka prywatności

Mieć ciasteczko? Zjeść ciasteczko?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie [ciasteczka] — małe pliki tekstowe, które umieszczane są na twoim komputerze — aby poprawić komfort jej użytkowania.

Pliki cookie są używane głównie w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji oraz dostarczania anonimowych danych śledzenia do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics.

Pliki cookie bardzo ułatwiają przeglądanie stron. Możesz jednak wyłączyć je i na tej,  i na innych stronach. Najprostsze jest wyłączenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki.


Potrzebujemy twojej zgody!

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam, tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu kontaktowania się w sprawach projektów, realizowanych przez Stowarzyszenie KKAiT ODNOWA we Wrocławiu, oraz informowania na temat organizowanych wydarzeń i działań promocyjnych.


Twoje dane, twoje prawa

W związku z rozpoczęciem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przygotowaliśmy niezbędne informacje, z których dowiesz się, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i jakie masz związane z tym prawa.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia oraz precyzując podstawę przetwarzania twoich danych osobowych, poniżej przedstawiamy treść klauzuli informacyjnej, dotyczącej przetwarzania danych osobowych do celów kontaktowania się w sprawach realizowanych przez Stowarzyszenie KKAiT Odnowa projektów i informowania na temat organizowanych wydarzeń oraz promocji działań:

 • administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie KKAiT Odnowa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jedności Narodowej 181/1, 50-303 Wrocław, zwane dalej Administratorem;
 • twoje dane osobowe przetwarzane będą do celów kontaktowania się w sprawie realizowanych przez Stowarzyszenie KKAiT Odnowa projektów i informowania na temat organizowanych wydarzeń oraz promocji działań;
 • podstawą przetwarzania twoich danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 str. 1), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, co oznacza, że twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do celów kontaktowania się w sprawach realizowanych przez Stowarzyszenie KKAiT Odnowa projektów i informowania na temat organizowanych wydarzeń oraz promocji działań;
 • twoje dane osobowe będą udostępniane pracownikom oraz współpracownikom Administratora, jak również osobom trzecim na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, tj. do celów kontaktowania się w sprawach realizowanych przez Stowarzyszenie KKAiT Odnowa oraz informowania nt. organizowanych wydarzeń oraz promocji działań;
 • twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • w zakresie oraz na zasadach wynikających z Rozporządzenia posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych;
 • masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych osobowych w dowolnym momencie na adres e-mail: info@odnowa.info.pl;
 • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych ciebie dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 • twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora;
 • twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;
 • podanie przez ciebie danych osobowych nie wynika z żadnego obowiązku prawnego oraz jest dobrowolne, ale bez nich kontaktowanie się z tobą i przekazywanie informacji dotyczących projektów i działań Stowarzyszenia KKAiT Odnowa może okazać się niemożliwe lub utrudnione.