Ludzie odNowy

Zawodowcy

Psycholożka

Ewa Pyda-Marek
71 345 34 16 [we wtorki i czwartki od 16:30 do 20:30] ¦ psycholog@odnowa.info.pl


Radca prawny

Maciej Szklarz
71 345 34 16 [aktualne informacje o terminach konsultacji: od poniedziałku do piątku, od 16:00 do 21:00]

Psycholożka, specjalistka terapii uzależnień

Marlena Pelczar
71 345 34 16 [2. i 4. poniedziałek miesiąca od 19:00 do 20:00]

Tłumaczka języka migowego, specjalistka terapii uzależnień

Elżbieta Gorgoń
71 345 34 16 [2. i 4. poniedziałek miesiąca od 19:00 do 20:00]

Wybrańcy

Prezes zarządu

Jan Kanak
882 005 768 ¦ jankanak@interia.pl


Wiceprezes zarządu

Jerzy Nowak

Skarbnik + koordynatorka projektu

Elżbieta Mieszkowska
602 133 051


Członkini zarządu

Elżbieta Gorgoń

Członek zarządu

Zbigniew Mieszkowski