Bliżej prawa

Porady i konsultacje prawne dla uzależnionych i współuzależnionych

Osoby uzależnione i współuzależnione, z powodu wieloletnich zaniedbań, braku umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie oraz niskiej samooceny, mają ogromne trudności z rozwiązywaniem spotykających je problemów prawnych. Negatywnie wpływa to na proces ich zdrowienia.

Profesjonalna pomoc prawna jest, dla większości z nich, z różnych względów, praktycznie niedostępna. Poradnictwo, oferowane w klubie odNowa, ma na celu [choćby w niewielkim stopniu] tę sytuację poprawić.

Radca prawny Maciej Szklarz

Porady i konsultacje indywidualne w piątki, od 19:00.

Informacje:  71 345 34 16

Możesz również polubić…