odNowa Informuje

1 procent dla odNowy

Rozliczasz podatki? Pamiętaj o odNowie. Wypełniając PIT, wybierz nas, jako organizację pożytku publicznego,...

Działo się… w styczniu 2018

Włącz się! Konsultacje: jak wykorzystać komputer, tablet czy smartfon, by dobrze poruszać się...

Nie tylko do tańca

Jest jesień i… nie ma na to rady. Ale jest w jesieni...