Możesz wiedzieć!

Stowarzyszenie odNowa edukuje i wspiera naszych klubowiczów.

Od 6 do 9 października w ośrodku w Gierałtowie organizujemy szkolenia dla osób prowadzących dyżury w klubie przy pl. Solidarności 1/3/5. Koncentrujemy się się na kompetencjach komunikacyjnych: słuchaniu, podtrzymaniu kontaktu, sprawdzaniu zrozumienia przekazanych informacji.

Od 20 do 23 października w ośrodku w Dusznikach Zdroju prowadzimy warsztaty z terapeutką Lidią Nowak, gdzie zajmujemy się rozwojem umiejętności tworzenia nowych, korzystnych zachowań, nawyków i rutyn.

Szkolenia otwarte są dla klubowiczów pełniących stałe dyżury w klubie stowarzyszenia, z warsztatów mogą korzystać członkowie stowarzyszenia, w kolejności zgłoszeń.

6-9 października, Gierałtów. 20-23 października, Duszniki Zdrój

Możesz również polubić…