W odNowie bezpiecznie!

Pamiętamy o Waszym bezpieczeństwie. W odNowie nadal obowiązują zasady MDD: maseczki, dystans, dezynfekcja.

Ze względu na rosnące zainteresowanie, grupa Anonimowych Alkoholików „Quo vadis” uruchamia drugi mityng! Spotykamy się także w piątki o godz. 18:30.

Przypominamy: ograniczenia liczby uczestników spotkań nie dotyczą osób zaszczepionych przeciw Covid-19. Miejcie przy sobie certyfikaty szczepień.

Pogody ducha i zdrowia!

Możesz również polubić…