DDA – początek zmiany

Grupa profesjonalnego wsparcia psychologicznego dla DDA i DDD w wieku 30+

Osoby powyżej 30. roku życia, z problemami wynikającymi z wychowania w rodzinach alkoholowych czy dysfunkcjonalnych, mogą w odNowie uzyskać wsparcie i profesjonalną pomoc.

DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików, DDD – Dorosłe Dzieci z Dysfunkcjonalnych rodzin – tymi skrótami określa się osoby, które musiały zbyt wcześnie stać się dorosłe i nie zaspokoiły swoich dziecięcych potrzeb. Jako dorośli cierpią z powodu tych niezaspokojonych potrzeb i stale za nimi tęsknią – za bezwarunkową miłością, poczuciem bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego, za bliskością, ufnością, radością, niefrasobliwością…

Dzieci, żeby przetrwać, musiały wykształcić wiele silnych mechanizmów obronnych, które stały się w ich dorosłym życiu przyczyną kłopotów w relacjach z innymi ludźmi i utrudniają im normalne życie.

Grupa wsparcia może być początkiem pozytywnych zmian, początkiem procesu zdrowienia.

Grupa spotyka się w środy, od 17:30 do 20:30.

Informacje i zapisy: terapeutka uzależnień i współuzależnienia Lidia Nowak,  668 238 496

Więcej informacji

Może Ci się również spodoba